WP17 / 18/26 Пирекс Кубогунун кыска конфигурация сериясы